Børnehave

Affald for børn – mellem daginstitution og hjem
Dette hæfte er skrevet for at støtte jeres institution med udgangspunkt i den pædagogiske hverdag.

Materialet indeholder:
 Historier om fire familiers hverdag med affald  i ”Skralderup Kommune”
Brug historierne til at starte et forløb om affald og tal med børnene om de mange forskellige måder, som vi håndterer vores affald på
 Læringsforløb og lege
Aktiviteter der skaber bevidsthed om børnene og deres familiers egne normer og praksis omkring affaldet
 Kreative projekter
Der hjælper børnene med at se affald som materialer, der kan blive til noget nyt
 Jord til bord
Aktiviteter der opbygger en affaldspraksis i børnehaven med afsæt i institutionens organiske affald (Bioaffald/madaffald)
Hent aktivitetsmaterialet HER!

Familiehistorier
I foråret 2017 besøgte forskere fra professionshøjskolen UCC 8 forskellige familier fra alle dele af Danmark. Disse besøg har vi brugt som inspiration til at skrive fire historier om forskellige familiers affaldspraksis. Historierne er tænkt til højtlæsning for de ældste børn i børnehaven, som afsæt for en dialog om hvordan vi håndterer vores affald.

Historierne er en del af aktivitetsmaterialet øverst på siden, men kan også hentes som et selvstændigt dokument HER!

Populære indlæg fra denne blog

Materialer fra SkoDaNet-projekterne