Indlæg

Materialer fra SkoDaNet-projekterne

Her på siden finder du links til materialer udarbejdet i forbindelse med  Skole og DaginstitutionsNetværket for affald (SkoDaNet). Baggrund Københavns Kommunes Afdeling for Bæredygtig Udvikling, Aarhus Universitet, DPU og professionshøjskolen UCC har arbejdet med udvikling af en ny affaldspædagogik i to projekter støttet af Miljøstyrelsen. Samarbejdet er sket i forbindelse med Skole og DaginstitutionsNetværket for affald - i både et teknisk og pædagogisk perspektiv. Det første projekt ” Skoler og daginstitutioner som læringsrum for genanvendelse af husholdningsaffald ” kortlagde udfordringer i forhold til lærere og pædagogers arbejde med at bygge bro mellem skole/daginstitution og hjem. Samtidig identificerede projektet uudnyttede pædagogiske potentialer ved at arbejde med affald som materialer, sammenligne affaldspraksisser i skole, daginstitution og hjem samt forholde sig til de normstøttende strukturer omkring affaldshåndteringen. På baggrund af forskningen har Afde